ตรวจสอบ www.พวกเราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดลงทะเบียน www.พวกเราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งแผนการ “พวกเราชนะ” ได้รับความพึงพอใจจากราษฎรติดตามข่าวข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะได้เรื่อง “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่ายังชีพให้แก่ราษฎร เนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินเยียวยาวัววิด” ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “พวกเราชนะ” ให้แก่ราษฎร วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลังจะไตร่ตรองจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมราษฎรทุกกลุ่มอาชีพ

คุณสมบัติ ลงทะเบียน www.พวกเราชนะ.com

1. เป็นผู้มีชนชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นงามแผนการฯ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายกล่าวถึงประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามข้อตกลงการได้รับประโยชน์ตอบแทนกรณีไม่มีงานทำจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นงามแผนการฯ
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ผู้รับจ้าง ข้าราชการ หรือพนักงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าแรงจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นงามแผนการฯ ดังนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการเงินของเมือง พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ปรับแก้เพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นงามแผนการฯ
5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญธรรมดาหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงจะประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน
7. ขาดเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน

กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ เริ่มวันที่ 29 เดือนมกราคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com

กรรมวิธีการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com รวมทั้งเริ่มทำการลงทะเบียน “พวกเราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 เดือนมกราคม64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยครั้งนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าจำนวนสิทธิ ราษฎรสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วให้กดไปที่ปุ่ม “ลงทะเบียนพวกเราชนะ” ต่อจากนั้นจะมีเนื้อหาของแผนการ เนื้อหาเกี่ยวกับการรับสิทธิ รวมทั้งกติกาต่างๆเกี่ยวกับแผนการพวกเราชนะ รวมทั้งมีช่องให้คลิก “ยืนยัน”
รวมทั้งเข้าสู่หน้าเนื้อหาส่วนบุคคล หน้านี้ราษฎรต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล เลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์มือถือ

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าถัดมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะส่งเป็น sms ไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะทำการประมวลผล ให้คอยสักครู่ หลังจากประมวลผลเสร็จ ระบบจะมีเนื้อความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะจัดการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามข้อตกลงแผนการ

ถ้าหากเจอปัญหาลงทะเบียน www.พวกเราชนะ.com ซักถามถึงที่เหมาะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 รวมทั้ง แบงค์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (1 วัน)

By editor