เช็คเลย โอนเงินวันนี้ !กลุ่มเปราะบาง เด็กเล็ก -ผู้สูงอายุ -ผู้พิการ รับเงินช่วยเหลือเยียวยางวดประจำเดือนธันวาคม 2564 ในวันนี้

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 วันนี้กลุ่มบอบบาง ดังเช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาประจำงวดธันวาคม 2564 โดยเด็กเล็กจะได้รับเงินช่วยเหลือลูกปริมาณ 600 บาท ส่วนผู้สูงอายุ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 600-1,000 บาท ด้านผู้พิการ จะได้รับเบี้ยความพิกลพิการ 800 -1,000 บาท ทั้งนี้สามารถสำรวจยอดเงินจากบัญชีที่ได้แจ้งไว้ หรือติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียนไว้
สำหรับรายละเอียดการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยา มีดังตั้งแต่นี้ต่อไป
เงินช่วยเหลือลูก
เด็กอ่อน-อายุ 6 ขวบ (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี) รับเงินอุดหนุนปริมาณ 600 บาท
สำรวจสถานะสิทธิการรับเงินอุดหนุนลูกได้ 2 วิถีทาง
ผ่านเว็บไซต์ลิงค์ เว็บไซต์กรมธุรกิจการค้าเด็กแล้วก็เยาวชน (คลิกตรงนี้)
ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางเมือง” ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางเมือง”

By editor