แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านเราชนะ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแผนการเราชนะ ที่เว็บ www.เราชนะ.com รวมทั้งมีการเปิดใช้งานแอปฯถุงเงิน ส่วนร้านธงฟ้าฯ รวมทั้งร้านในแผนการคนละครึ่ง ที่ปรับแก้(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงเงิน” ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้จ่ายของสามัญชนผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 ก.พ.64) ข้างหลังแผนการเราชนะ เริ่มโอนวงเงินเกื้อหนุนช่วยเหลือค่ายังชีพ ให้แก่สามัญชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 กรุ๊ปผู้ถือบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ งวดแรกจำนวน จำนวน 675 หรือ 700 บาท แล้วแต่กรณีแล้ววันนี้(5 ก.พ.64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 8 อาทิตย์ต่อเนื่องกัน

การใช้แอปฯถุงเงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของสามัญชนผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการเราชนะ มีขั้นตอนกล้วยๆดังนี้
กระบวนการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับชำระด้วย บัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือกบัตรผลประโยชน์ฯ
-สแกนบัตร
-กำหนดจำนวนเงิน
-ยืนยันการจ่ายเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนใบหน้า

-ทำรายการเสร็จ
กระบวนการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับชำระด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-กำหนดจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน

By editor