หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน วันนี้ (5 กุมภาพันธ์) ที่ทำการบริหารหนี้สินฯ เปิดจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “พวกเราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจัดจำหน่ายผ่าน 4 แบงค์ตัวแทนขาย เป็นต้นว่า – บมจ.กรุงเทวดา บมจ.กรุงไทย บมจ.เกษตรกรไทย แล้วก็ บมจ.ไทยพาณิชย์
“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมกรรมวิธีจองพันธบัตร “พวกเราชนะ” ทั้งยัง 2 วิธี ดังนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้บริโภคที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน จะต้องติดต่อสาขาแบงค์ตัวแทนขาย เพื่อขอลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้น สามารถทำรายการค้าขายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นแล้วก็เว็บไซต์ Mobile banking ของ 4 แบงค์ ที่เปิดจัดจำหน่าย
จองผ่านสาขาแบงค์
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้บริโภคที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อลงทะเบียนพอดีแบงค์ตัวแทนขาย ดังนี้
• แบงค์ไทยพาณิชย์
• แบงค์กรุงไทย
• แบงค์กรุงเทวดา
• แบงค์เกษตรกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบกิจการลงทะเบียน มีดังนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (จะต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของเจ้าของ)
ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้นสามารถทำรายการค้าขายพอดี สาขาแบงค์ตัวแทนขาย

By editor