เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนกรกฎาคม 64 พร้อมโอนเข้าบัญชีวันนี้ ใครมีสิทธิรับบ้าง และ วิธีการตรวจสอบสถานะสิทธิทำอย่างไร หากติดขัดปัญหาแก้ไขต้องติดต่อที่ไหน เช็คข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

ศูนย์ดำเนินการแผนการเงินสมทบเพื่อการอุปถัมภ์เด็กทารก กรมกิจการค้าเด็กและเยาวชน แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการอุปถัมภ์เด็กทารก ระดูก.ค. 2564 หรือ เงินสมทบบุตร หรือ เงินสมทบเด็กทารก โดยทางแบงค์โอนเงินฝากบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันที่ 9 ก.ค. 2564

ในการโอนฝากบัญชีจะมีการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้
• ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
• ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการไตร่ตรอง โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของแผนการเงินสมทบฯ ข้างใน 25 เดือนมิถุนายน 2564

ดังนี้จะมีอีกทั้งการจ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน และจ่ายย้อนไปให้ตามสิทธิ
ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพอดีศูนย์ดำเนินการแผนการเงินสมทบเพื่อการอุปถัมภ์เด็กทารก
• โทรศัพท์เลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
• ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
• เว็บกรมกิจการค้าเด็กและเยาวชน

ในการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเงินสมทบบุตรผ่านช่องทางเว็บจะมีวิธีการดังนี้

1.ไปสู่เว็บ “ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ”
2.กรอกเลขบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียน
3. กรอกเลขประจำตัวประชากรเด็กทารก
4.เจาะจงรหัสยืนยันรูปภาพ
5.กดค้นหาข้อมูล

เมื่อเข้าไปตรวจสอบในระบบตรวจสอบสิทธิแผนการเงินสมทบเพื่อการอุปถัมภ์เด็กทารก แล้วพบว่าติดปัญหา โดยขึ้นตัวอักษร E หากยังไม่เคยได้รับเงินจะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ ดังนี้
E00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์
E01 อยู่ระหว่างใคร่ครวญและบันทึกข้อมูล
E04 มีการจ่ายเงินผิดจำต้อง
E05 ลงทะเบียนเด็กซ้ำ
E06 ไม่มีสิทธิรับเงิน เพราะเหตุว่ากำเนิดก่อน 1 เดือนตุลาคม 58
E07 วันที่ลงทะเบียนผิดจำต้อง
E08 โดนระงับสิทธิ
E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินผิดจำต้อง/บัญชีธนาคารผิดจำต้อง
E10 ไม่มีสิทธิรับเงิน
E11 อยู่ระหว่างตรวจสอบผลของการเบิกจ่าย
E16 ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน เพื่อให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม
E19 ท่านมีรายได้เกินกฏเกณฑ์
E20 รายการของท่านถูกไม่ยอมรับผลของการจ่ายเงิน
E22 ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
E25 อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับแก้ข้อมูล
EX1 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีธนาคาร
EXX รอคอยการเบิกจ่าย
หมายเหตุ
ข้อ E01 ติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียน สอบถามความคืบหน้าของการลงทะเบียน หรือ ติดต่อ พมจังหวัด
ข้อ E อื่นๆติดต่อ พมจังหวัดที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการค้าเด็กและเยาวชน

By editor