ดร.อานนท์ โพสต์ อีกไม่นานมีรัฐประหารแน่นอน เที่ยวนี้จำเป็นที่จะต้องโหดเหี้ยม แบบ 6 เดือนตุลาคม 2519 พสกนิกรโง่-ชั่วช้า-เลวทราม-เห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด เสียหายเมื่อนั้น

วันที่ 27 เดือนเมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ ศักดิ์วรำไพชญ์ คุณครูประจำภาควิชาสถิติปรับใช้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์เนื้อความผ่านเฟซบุ๊กประเด็นการรัฐประหาร บอกว่า อีกไม่นานมีรัฐประหาร แน่นอน รวมทั้งจำเป็นที่จะต้องโหดเหี้ยม แบบ 6 เดือนตุลาคม 2519 ด้วย เนื้อความมีดังนี้

รัฐประหารมีความจำเป็นในการเมืองไทย ในฐานะของเครื่องตัดไฟ รัฐประหารมิได้ทำให้เมืองไทยรุ่งเรืองนัก แต่ว่าทำให้ไม่ประลัยหรือตามทั้งหมดกำเนิดสงครามกลางเมือง เมื่อใดก็ตามมีประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อใด เมืองไทยรุ่งเรืองไปน้อยมาก ตีกันอย่างมาก ประชาธิปไตยครึ่งใบแบบยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เหมาะกับเมืองไทยมาก แต่ว่าต้องได้คนเก่งรวมทั้งคนดีแบบป๋าเปรมครับผม
หากเหตุการณ์มันกัดเซาะมาก รัฐประหารมีความจำเป็น ปกป้องสงครามกลางเมือง กำจัดภัยของชาติรวมทั้งราชบัลลังก์ ผมคิดว่าอีกไม่นานเหตุจำเป็นที่จะทำรัฐประหารมีแน่นอน ไม่มีทางหลบหลีก รวมทั้งรัฐประหารเที่ยวนี้ต้องกวาดล้างให้หมดสิ้นไม่ให้เหลือขยะแผ่นดิน จำเป็นที่จะต้องโหดเหี้ยม แบบ 6 เดือนตุลาคม 19 ที่ทำให้กรรมวิธีฝั่งซ้ายจัดเตลิดไม่ผุดไม่เกิดขึ้นมาเกือบ 30 ปี เที่ยวนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทำ ขจัดขยะแผ่นดินให้หมดสิ้นซะก่อน แล้วรีบมอบให้คืนพระราชอำนาจ

เมืองไทยต้องปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) และไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประชาธิปไตย (Democracy) อะไรเลย

หากพสกนิกรโง่ พสกนิกรชั่วช้า พสกนิกรเลวทราม พสกนิกรเห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด ย่อยยับเมื่อนั้น พสกนิกรเป็นใหญ่มิได้ ต้องคุณประโยช์จากพสกนิกรเป็นใหญ่ ท่านพุทธข้าทาสภิกขุกล่าวไว้ พสกนิกรต้องมีธรรมะก่อนก็เลยเป็นประชาธิปไตยได้ ธรรมาธิปไตยต้องมาก่อน

anon1

By editor