องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผย ขายวัคซีนโมเดอร์นา ให้โรงพยาบาลเอกชน โดสละ 1,100 บาท โดยจะนำเข้ามาในช่วงแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

วันนี้ (30 ไม่.ย.) แพทย์เพชรตาแมว ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความก้าวหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์ที่นา ว่า องค์การเภสัชกรรมมีการกำหนดราคาขายวัคซีนโมเดอร์ที่นาให้กับโรงพยาบาลเอกชนแล้ว โดยขายโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง แล้วก็ค่าประกันภัยรายตัว ซึ่งภายหลังจากนี้สัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนจะไปกำหนดราคากึ่งกลางค่าสำหรับบริการฉีดที่เป็นอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลถัดไป
เวลาเดียวกันแต่ละโรงพยาบาลจะได้ประกาศให้ประชากรสั่งจองหรือยืนยันการจองอย่างเป็นทางการในต้นเดือนก.ค.นี้ เพื่อส่งจำนวนการจองของแต่ละโรงพยาบาลให้กับองค์การฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อองค์การฯ จะได้จัดการแบ่งสรรให้สอดคล้องกับจำนวนที่บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด นำเข้ามา โดยทางบริษัทจะทยอยจัดส่งให้ในงวดแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส แล้วก็งวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

ส่วนการจัดการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมนั้น องค์การฯ ได้ผสานกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แล้ว ถ้าหากได้รับการรับรองจำนวนเพิ่มเติมอีกจากบริษัท ทางองค์การฯ จะแจ้งให้รู้ถัดไป

ดังนี้ การจัดหาวัคซีนโมเดอร์ที่นาเป็นการนำเข้าโดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้แทนภาครัฐที่จัดซื้อเพื่อมาจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชนตามทางข้อกำหนดของบริษัทโมเดอร์ที่นาต่างถิ่น
แม้กระนั้น เมื่อวันที่ 28 ไม่.ย. ที่ผ่านมา แพทย์เฉลิม หาญการซื้อขาย นายกสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยว่า สัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชน องค์การเภสัชกรรม แล้วก็บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายวัคซีนของ โมเดอร์ที่นา มีการร่วมประชุมเพื่อกำหนดราคาให้บริการวัคซีนหนทางโมเดอร์ที่นาของโรงพยาบาลเอกชน โดยที่กำหนดอัตราให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์ที่นา 2 เข็ม อยู่ที่ 3,400 บาท หรือ 1,700 บาท/เข็ม ในอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ แล้วก็เป็นราคาสุทธิที่รวมค่าวัคซีน ค่าสำหรับบริการ แล้วก็ค่าประกันวัคซีนทั้งหมดทั้งปวงแล้ว
• โรงพยาบาลเอกชนเคาะราคา “โมเดอร์ที่นา” อีกรอบ เข็มละ 1,700 บาท เริ่มชำระเงิน 1 ก.ค.นี้

By editor