ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนจองฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล ต้องทำอย่างไรบ้าง

chino

ตอนวันที่ 4 เดือนสิงหาคม64 ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ รายละเอียดการเตรียมพร้อมข้อมูลองค์กร สำหรับยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล
1. เตรียมการข้อมูลสำหรับยื่นความประสงค์
• ข้อมูลองค์กร/นิติบุคคล ชนิดการดำเนินธุรกิจ สถานที่ตั้งสถานประกอบการ
• หนังสือลงบัญชีบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล ชมรม มูลนิธิ
• ข้อมูลประธานที่มีอำนาจลงนามสูงสูด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูก อีเมล*
• ข้อมูลผู้ประสานงานโครงงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูก อีเมล*
• แจ้งจำนวนวัคซีนที่ต้องการขอรับจัดแบ่ง
• หมายเหตุ : อีเมลของผู้กุมอำนาจลงนามสูงสุดและอีเมลของผู้ประสานงานต้องเป็นคนละอีเมล เพื่อการจัดส่งusername/password ในการเข้าระบบ
• 2. วัคซีนซิโนฟาร์ม อัตราสำหรับองค์กร/นิติบุคคล โดสละ 888 บาท
• พร้อมร่วมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาควัคซีนจำนวน 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกรุ๊ปผู้ด้อยโอกาส
• 3. ยื่นความประสงค์ผ่านระบบออนไลน์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://vaccine.cra.ac.th
• ในวันศุกร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม 2564 เวลา 08.08 น. (จำนวน 100,000 ราย)

By editor