“ตรีนุช” เผยความเห็นชอบห้องประชุมหลังร่วมหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พฤษภาคม เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดทั้งคณะกรรมการการเรียนขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการส่งเสริมการเรียนเอกชน (กช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการเรียนตามความสะดวก (กศน.) ว่า ห้องประชุมมีมติเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เนื่องมาจากเหตุการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมกำหนดกระบวนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อจังหวะสำหรับในการทำความเข้าใจและสิทธิของเด็กนักเรียน ดังต่อไปนี้

• ขณะจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน ครู และบุคลากร เตรียมพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• สื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองสำหรับในการเลื่อนวันเปิดเทอม
• ครู อาจไปเยี่ยมผู้เรียน นิสิตที่บ้าน
• จัดกิจกรรมเสริมให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดยพิเคราะห์ตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็แล้วแต่ กระทรวงเรียนจะประมวลผลเป็นระยะ สำหรับสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากวัววิด-19 ไม่มากมาย สามารถตระเตรียมจัดแจงเรียนการสอนในแบบปกติเป็นหลักเช่นเดิม ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 เดือนตุลาคม 2564.

By editor