รพ.พญาไท เปิดจอง “วัคซีนทางเลือก” “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงวันนี้ (8 ก.ค.2564) เช็กเงื่อนไขด่วน จำนวนจำกัด

“โรงหมอพญาไท” เปิด “จองวัคซีนโมเดอร์ที่นา” (Moderna) ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาทระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถสั่งจอง “วัคซีนช่องทาง” ผ่าน Shopee (คลิก) เปิดให้จองในวันนี้ (8 เดือนกรกฎาคม 2564) เวลา 12:00 น.
ดังที่รัฐบาลเปิดให้สามารถจองวัคซีนวัววิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชากรสามารถเลือกรับบริการได้ โรงหมอพญาไทก็เลยได้เปิดให้จองวัคซีนช่องทางดังกล่าวมาแล้วข้างต้นภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์ระบุ ก็เลยขอให้ท่านที่อยากได้ฉีดยาการันตีการจองรวมทั้งจ่ายค่ามัดจำเต็มจำนวน เพื่อทางโรงหมอจะดำเนินงานจัดแบ่งวัคซีนรวมทั้งฉีดให้แด่ท่านต่อไป

ทั้งนี้ เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงหมอระบุ ขอความปรานีตรวจสอบเงื่อนไข รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆก่อนจองวัคซีน

เงื่อนไขกฎเกณฑ์การจองวัคซีนช่องทาง Moderna
1.ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันรวมทั้งในช่วงเวลาที่ชำระเงินก่อน-หลัง

2.จ่ายค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นรวมค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ รพ.แล้ว ไม่รวมค่าหมอ (ถ้าหากมี)
3.ราคาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นรวมค่ารับรองแพ้วัคซีนในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท พิการ 5 แสนบาทรวมทั้งผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

4.วัคซีนมีจำนวนจำกัด (ระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

5.ภายหลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการคืนเงินทุกกรณี ถ้าเกิดภายหลังท่านไม่ประสงค์รับการฉีดยา สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับการฉีดยาแทนได้

6. การจองวัคซีนของท่านผ่าน Shopee จะสำเร็จ ต่อเมื่อท่านได้กดปุ่ม “ตรวจสอบรวมทั้งยอมรับสินค้า” แล้วเท่านั้น

7.เพราะทางโรงหมอมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงหมอได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่พอหรือล่าช้ากว่าระบุ โรงหมอขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังต่อแต่นี้ไป
• ท่านไม่อาจจะยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นฉีดยาแทนได้
• เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตต่อไป โดยทางโรงหมอจะติดต่อนัดพบให้แด่ท่านมารับบริการฉีดยาในลำดับต่อไป โดยเร็วที่สุด (โดยคาดเดาว่าวัคซีนจะเข้ามาตอนเดือนตุลาคม 2564 – มี.ค. 2565)

8. กรณีทางโรงหมอได้จัดเตรียมวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ท่านไม่ประสงค์จะฉีดยาไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม โรงหมอขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

ทั้งนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดยาให้แก่ผู้อื่นได้ โดยแจ้งทาง โรงหมอที่ท่านได้กระทำจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อน ถึงวันระบุนัดฉีดยา

By editor