เปิดแนวทางการสมัครสมาชิก โครงการ “มัธยม33 พวกเรารักกัน” เพื่อรับสิทธิ์เงิน 4,000 บาท อย่าลืมเช็กคุณสมบัติผู้ได้สิทธิ์ เริ่ม 21 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการ “มัธยม33 พวกเรารักกัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่ายังชีพของ ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลพวงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (วัววิด-19) คาดว่าจะมีผู้เข้าเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ 4,000 บาท ใช้วงเงินโดยประมาณ 37,100 ล้านบาท
ทางด้าน นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จะเปิดให้ผู้เอาประกันตนที่มีคุณสมบัติ สามารถสมัครสมาชิก และตรวจทานการรับสิทธิ์ ผ่านเว็บ www.ม33พวกเรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มี.ค. 2564
ทั้งนี้ ผู้เอาประกันตนสามารถรับรองตัวตนผ่านวิถีทางการให้บริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 ในการนี้ รัฐบาลจะเริ่มโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันแล้ววันเล่าจันทร์ที่ 22 และ 29 มี.ค. และ 5 และ 12 เม.ย. 2564 ทีละ 1,000 บาท จนถึงครบ 4,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เอาประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านภายใต้โครงการ “พวกเราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564
ส่วนกรณีผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ที่ตรวจทานสิทธิ์แล้วมิได้รับสิทธิ์ตามโครงการ มัธยม33 พวกเรารักกัน สามารถขอทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 15–28 มี.ค. 2564 และกดใช้งานและรับรองตัวตนผ่าน แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 5 – 11 เม.ย. 2564 ซึ่งรัฐบาล จะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันจันทร์ที่ 5 และ 12 เม.ย. 2564 จำนวน 2 ครั้ง ทีละ 2,000 บาท พร้อมให้ผู้เอาประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าภายใต้โครงการ “พวกเราชนะ” ได้ในวันที่ 5 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564
we r love1

คุณสมบัติผู้ได้สิทธิ์โครงการ มัธยม33 พวกเรารักกัน

• ผู้มีเชื้อชาติไทย
• เป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
• ไม่เป็นผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่รัฐ
• มิได้รับสิทธิ์โครงการพวกเราชนะ
ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท
การสมัครสมาชิกเพื่อขอรับสิทธิ์
• วันที่ 21 ก.พ. – 7 มีนาคม 2564
สมัครสมาชิกผ่านเว็บและตรวจทานการได้รับสิทธิ์ www.ม33พวกเรารักกัน.com
• วันที่ 15-21 มีนาคม 2564

we r love 2

กดใช้งานและกดรับรองตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

• วันที่ 22 และ 29 มีนาคม และ 5 และ 12 เมษายน 2564
ผู้ได้รับสิทธิ์ จะได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” 1,000 บาท
• วันที่ 22 มีนาคม – 31 เดือนพฤษภาคม 2564
เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านภายใต้โครงการ “พวกเราชนะ”

การขอทวนสิทธิ์

• วันที่ 15 – 28 มีนาคม 64
เปิดให้ขอทวนสิทธิ์
• วันที่ 5 – 11 เมษายน 2564
กดใช้งานและกดรับรองตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
• วันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564
ได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” 2,000 บาท
• วันที่ 5 เมษายน – 31 เดือนพฤษภาคม 2564
เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านภายใต้โครงการ “พวกเราชนะ”.

By editor