ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับโอนเงินเดือนพฤศจิกายนรอบสุดท้าย วันนี้ (22 พ.ย.) เช็กเงื่อนไขใครได้บ้าง

วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการที่รัฐ ระยะที่ 3 โอนเงินให้ผู้ถือบัตรฯ รอบเดือนเดือนพฤศจิกายน 2564 รอบท้ายที่สุด วันนี้ (22 พฤศจิกายน) ดังเช่น

เพิ่มเงินเบี้ยความพิกลพิการ ปริมาณ 200 บาท ถึงกันยายน 2565 จากปริมาณ 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และจะต้องผ่านคุณสมบัติการสมัครสมาชิกเพื่อสวัสดิการที่รัฐเพียงแค่นั้น สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้กดเงินแบงค์กรุงไทยได้
นอกเหนือจากนั้น กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน คนที่ไม่อาจจะเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน คนที่อยู่ในสภาวะพึ่งพา (คนแก่ ผู้ทุพพลภาพ พิการทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ยังได้รับเงินเพิ่มเติม 300 บาท อีกด้วย

สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการที่รัฐเพิ่มกำลังซื้อ ระยะที่ 3 คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) อนุมัติงบประมาณวงเงิน 54,506 ล้านบาท โดยมีกำหนดการชำระเงินให้ผู้ถือบัตร ในพฤศจิกายน 2564 ทีแรกตอนวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา
1. เพิ่มวงเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีกปริมาณ 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธ.ค. 2564 รวมเป็น 500 บาท และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการที่รัฐ

2. เพิ่มกำลังซื้อให้แก่คนที่ปรารถนาความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธ.ค. 2564 รวมเป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนที่ปรารถนาความช่วยเหลือเกื้อกูล
สมัครสมาชิกบัตรคนจน รอบใหม่ 15 ล้านคน
ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า วานนี้ (20 พฤศจิกายน) นายธนกร วังบุญอาจชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยออกมาว่า รัฐบาลจะเปิดสมัครสมาชิกบัตรสวัสดิการที่รัฐรอบใหม่ โดยคิดแผนตั้งจุดรับสมัครสมาชิก เพราะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาจไม่มีสมาร์ทโฟน และเพื่อคัดเลือกกรองบุคคลที่เหมาะได้รับสวัสดิการจากรัฐเพิ่มเติมอย่างแท้จริง ซึ่งคนที่ถือบัตรในตอนนี้จะต้องมาสมัครสมาชิกใหม่ในครั้งนี้ด้วย

“คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิราว 15 ล้านคน ซึ่งเป็นเปิดการสมัครสมาชิกรับทั้งคนใหม่ และให้คนเก่าสมัครสมาชิกเพื่อทวนสิทธิ จากปัจจุบันนี้ที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการอยู่ราว 13.6 ล้านคน”

ดังนี้ ในส่วนของการเปิดสมัครสมาชิกรอบใหม่จะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์สำหรับเพื่อการคัดเลือกกรอง ยกตัวอย่างเช่น เพิ่มหลักเกณฑ์รายได้ครัวเรือนโดยนำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท มาคำนวณด้วย

นอกเหนือจากนั้น จะมีเกณฑ์เงินมาใช้พินิจอีกด้วย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างพินิจหลักเกณฑ์การสมัครสมาชิกอย่างระมัดระวังก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี พินิจ เพื่อเปิดสมัครสมาชิกใหม่อีกครั้ง โดยรัฐบาลมีความตั้งใจอยากที่จะให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับราษฎร

By editor