นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ความเห็นชอบ มส. ชี้การกระทำ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระพระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -อยู่ในข่ายแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศาสตราจารย์ปฏิบัติงานสอบด่วน

วันที่ 4 พ.ค. นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง แสดงความคิดเห็นลักษณะการทำงานของรัฐบาลตอนเหตุการณ์วัววิด-19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆอีกทั้งมีการกระทำโปรโมทโปรโมทขายของ (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งให้ที่ทำการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอประเด็นนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรสโมสรเพื่อพินิจพิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวถึงมาแล้ว ซึ่งจัดว่าไม่เป็นธุระของวัด
นายน้องชาย กล่าวว่า ล่าสุด ที่ประชุมมหาเถรสโมสร ครั้งที่ 11/2564 ตอนวันที่ 30 เมษายน 2564 มีมติมีความคิดเห็นว่า ความประพฤติดังที่กล่าวถึงมาแล้วของพระมหาสมปองอยู่ในข่ายการลงความเห็นทางด้านการเมือง รวมทั้งเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งมอบหมายให้ที่ทำการพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวโยงปฏิบัติงานถัดไป
นายน้องชาย กล่าวว่า ตนกำชับให้ที่ทำการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศาสตราจารย์) เร่งปฏิบัติงานตามความเห็นชอบมหาเถรสโมสร (มส.) โดยเร่งด่วน โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมถึงเจ้าคณะดูแลพระสงฆ์ที่เกี่ยวโยง พร้อมตรวจตราการกระทำของพระภิกษุที่มีการทำที่ไม่ใช่ธุระของวัด เพื่อมิให้เกิดความเสื่อมเสียวงการพระสงฆ์รวมทั้งพระพุทธศาสนา.

By editor