คนเมินตั๋วบิน “เราเที่ยวด้วยกัน” ยังคงเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) เปิดเผยว่า จัดเตรียมสรุปโครงงานเราท่องเที่ยวด้วยกัน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังจากมีการจองสิทธิหอพักเต็ม 6 ล้านสิทธิแล้ว พื้นฐานคาดว่ามีต้นเหตุมาจากนักเดินทางกรุ๊ปเดิม ที่เคยท่องเที่ยวและก็ใช้บริการหอพักเต็ม 10 สิทธิ หลัง ครม.มีการขยายเพิ่มสิทธิให้เป็น 15 สิทธิทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้มากขึ้น มีการเข้าพักโฮเต็ล 5 ดาวของคนในพื้นที่ เนื่องจากถ้าเหตุการณ์ปกติราคาจะแพงมาก ไม่ใช่เพียงแค่กรุงเทพฯและก็ยังมีหัวเมืองใหญ่อื่น เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น
ผู้สื่อข่าวแถลงการณ์ว่า โครงงานเราท่องเที่ยวด้วยกันเริ่มมาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม2563 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของราษฎรผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบกิจการธุรกิจโฮเต็ลและก็ธุรกิจที่เกี่ยวโยง และก็ตอนวันที่ 8 ก.พ.จำนวนสิทธิหอพัก ถูกจองหมดแล้ว ส่วนจำนวนตั๋วเรือบินยังเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ.

By editor