696

คนละครึ่งเฟส 4 ย้ำ คนเก่าจำต้องรับรองตัวตนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” แล้วก็จำต้องใช้หนแรกในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่อย่างนั้นระวังโดนตัดสิทธิ์ พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ เริ่ม 10 เดือนกุมภาพันธ์ นี้

ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) มีมติเห็นดีเห็นชอบโครงการ คนละครึ่ง ระยะที่ 4 หรือ “คนละครึ่งเฟส 4” ดังที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ โดยสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้าทั่วไป, บริการนวดสปา, ทำผม, ทำเล็บ แล้วก็บริการขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่ง, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, ยาสูบ แล้วก็สินค้าหรือบริการ

โดยภาครัฐช่วยในอัตราร้อยละ 50 ดังนี้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาท ต่อคน ตลอดเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือน เดือนกุมภาพันธ์-30 เม.ย. 65 ให้กับพสกนิกรผู้ได้รับสิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน โดยมีรายละเอียดแล้วก็ช่วงเวลาดำเนินโครงการในพื้นฐาน ดังนี้

ลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 4” สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว

1. พสกนิกรผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (คนเดิม) จำนวน 27.98 ล้านคน จำเป็นต้องรับรองสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

2. จำเป็นต้องเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ด้านในวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 65 เวลา 22.59 น. แม้พ้นกำหนดช่วงเวลาดังที่กล่าวมาแล้วจะถูกตัดสิทธิ์ โดยสิทธิ์ที่เหลือบางทีอาจจะเอามาพิเคราะห์เปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ซึ่งแม้ยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จำเป็นต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับพสกนิกรทั่วไป

3. แม้รับรองสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 หนแรกในระยะที่กำหนดสามารถใช้สิทธิ์ดังที่กล่าวมาแล้วได้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เดือนเมษายน 2565

ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 4 ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว
พสกนิกรทั่วไปที่ยังมิได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 กระทั่งจะครบจำนวนโดยประมาณ 1 ล้านสิทธิ์

สามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 65

หนทางลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 4”

1. กรณีเป็นพสกนิกรที่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

2. กรณีพสกนิกรที่ไม่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

คุณลักษณะผู้เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 4”

พสกนิกรที่มีชนชาติไทย แก่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชน
ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังในวันที่ 25 เดือนมกราคม 65 หรือเปล่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ปรารถนาความให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2
ดังนี้ ก่อนจะมีการใช้สิทธิ์หนแรก ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จำเป็นต้องรับรองตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขา หรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยรับรองตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ซึ่งผ่านการรับรองตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว.

By editor