รพ.พญาไท เปิดจอง “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

รพ.พญาไท เปิดจอง “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

รพ.พญาไท เปิดจอง “วัคซีนทางเลือก” “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงวันนี้ (8 ก.ค.2564) เช็กเงื่อนไขด่วน จำนวนจำกัด

“โรงหมอพญาไท” เปิด “จองวัคซีนโมเดอร์ที่นา” (Moderna) ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาทระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถสั่งจอง “วัคซีนช่องทาง” ผ่าน Shopee (คลิก) เปิดให้จองในวันนี้ (8 เดือนกรกฎาคม 2564) เวลา 12:00 น.
ดังที่รัฐบาลเปิดให้สามารถจองวัคซีนวัววิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชากรสามารถเลือกรับบริการได้ โรงหมอพญาไทก็เลยได้เปิดให้จองวัคซีนช่องทางดังกล่าวมาแล้วข้างต้นภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์ระบุ ก็เลยขอให้ท่านที่อยากได้ฉีดยาการันตีการจองรวมทั้งจ่ายค่ามัดจำเต็มจำนวน เพื่อทางโรงหมอจะดำเนินงานจัดแบ่งวัคซีนรวมทั้งฉีดให้แด่ท่านต่อไป

ทั้งนี้ เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงหมอระบุ ขอความปรานีตรวจสอบเงื่อนไข รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆก่อนจองวัคซีน

เงื่อนไขกฎเกณฑ์การจองวัคซีนช่องทาง Moderna
1.ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันรวมทั้งในช่วงเวลาที่ชำระเงินก่อน-หลัง

2.จ่ายค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นรวมค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ รพ.แล้ว ไม่รวมค่าหมอ (ถ้าหากมี)
3.ราคาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นรวมค่ารับรองแพ้วัคซีนในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท พิการ 5 แสนบาทรวมทั้งผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

4.วัคซีนมีจำนวนจำกัด (ระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

5.ภายหลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการคืนเงินทุกกรณี ถ้าเกิดภายหลังท่านไม่ประสงค์รับการฉีดยา สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับการฉีดยาแทนได้

6. การจองวัคซีนของท่านผ่าน Shopee จะสำเร็จ ต่อเมื่อท่านได้กดปุ่ม “ตรวจสอบรวมทั้งยอมรับสินค้า” แล้วเท่านั้น

7.เพราะทางโรงหมอมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงหมอได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่พอหรือล่าช้ากว่าระบุ โรงหมอขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังต่อแต่นี้ไป
• ท่านไม่อาจจะยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นฉีดยาแทนได้
• เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตต่อไป โดยทางโรงหมอจะติดต่อนัดพบให้แด่ท่านมารับบริการฉีดยาในลำดับต่อไป โดยเร็วที่สุด (โดยคาดเดาว่าวัคซีนจะเข้ามาตอนเดือนตุลาคม 2564 – มี.ค. 2565)

8. กรณีทางโรงหมอได้จัดเตรียมวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ท่านไม่ประสงค์จะฉีดยาไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม โรงหมอขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

ทั้งนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดยาให้แก่ผู้อื่นได้ โดยแจ้งทาง โรงหมอที่ท่านได้กระทำจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อน ถึงวันระบุนัดฉีดยา